Przemysłowe narzędzie pomiarowe

https://www.dekarbud.pl/PL-H24/uslugi-podnosnikiem-w-gnieznie.html kurtyny okienne

Pehametr przemysłowy jest powszechnie stosowany w laboratoriach, które zajmują się badaniem jakości produktów przemysłowych, a także kontrolą stopnia szkodliwości produktów ubocznych, powstających podczas ich wytwarzania. Narzędzie, jakim jest pehametr przemysłowy okazuje się być niezbędne do przeprowadzania takich działań, jak na przykład kontrola pH ścieków.

Pomiar za pomocą pehametru może się odbywać w jednym, bądź w dwóch punktach pomiarowych – zależnie od bieżących potrzeb. Polega on na pomiarze siły elektromotorycznej ogniwa zanurzonego w roztworze ścieków, które jest w istocie zbudowane z dwóch elektrod – wskaźnikowej oraz wzorcowej.

Są one połączone woltomierzem, który z racji na swoja wysoką czułość jest w stanie błyskawicznie przemianować wartość siły elektromotorycznej na skalę pH. Pehametry produkowane są przeważnie w seriach, które grupują je ze względu na kształt, wielkość, przeznaczenie, ilość posiadanych funkcji, czy dokładność.

Zasada jest taka, że im wyższy numer serii, tym sprzęt bardziej zaawansowany.