Co to jest murłata?

https://www.buschpolska.com/produkty/przyciski-sygnalizacyjne-dla-pieszych Wynajem kontenerów Poznań

Więźba dachowa tylko wtedy będzie stabilna i tylko wtedy spełni wszystkie powierzane jej zadania, jeśli będzie wykonana z materiałów wysokiej jakości. Chodzi o drewno, które w tym przypadku musi być dostosowane do wykorzystania w konstrukcjach tego rodzaju. Doborem odpowiedniego surowca musi zająć się cieśla odpowiedzialny za przygotowanie więźby. Jeśli ma on stosowne doświadczenie i wiedzę, to nie powinien mieć z tym zadaniem trudności. Grunt, aby każdą część więźby cechowała wytrzymałość adekwatna do obciążeń, którym zostanie ona poddana. Następny z kluczowych elementów więźby dachowej to murłata. Inna jej nazwa stosowana w żargonie budowlanym to namurnica. Podobnie jak inne części więźby jest ona wykonana z drewna.

Posiada bardzo prostą formę belki ułożonej równolegle wzdłuż ścian budynku. Zadaniem murłaty jest przenoszenie obciążeń z więźby bezpośrednio na ściany budynku. Z reguły przekrój murłaty ma formę kwadratu o bokach pomiędzy 10 x 10 a 15 x 15 centrymetrów. Tyle wystarczy, aby namurnica miała pożądaną solidność. Wykonanie murłaty nie sprowadza się jedynie do umieszczenia belki na szczycie każdej ze ścian. Najpierw należy zadbać o to, aby pomiędzy nimi znalazła się porządna izolacja przeciwwilgociowa. Tym samym drewno zostanie zabezpieczone przed wilgocią, która jest obecna w murze lub może nasiąkać kapilarnie wzdłuż ścian. Sama belka jest montowana przy pomocy stalowych kotew do wieńca lub bezpośrednio do muru.

Kotwy umieszcza się w rozstawie rzędu 1,5 do 2,5 metra w zależności od stopnia przenoszonych obciążeń.

www.andreasvinciguerra.com